Politica de confidentialitate

Atunci când vizitaţi un site web, dezvăluiţi anumite informaţii despre dvs, ca adresa, IP-ul, ora vizitei dvs., locul de unde aţi intrat pe website-ul nostru. www.sevencolours.ro, înregistrează aceaste informaţii pentru o perioadă de timp determinată. Utilizăm servicii externe companiei de analiză a traficului – cum sunt cele puse la dispoziţie de Trafic,ro, Google Analytics. www.sevencolours.ro foloseşte aceste date doar în scopul comunicării şabloanelor tipizate anonime ale Utilizatorilor către clienţii nostri de publicitate. Nu utilizam datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP. 
Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line Utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date www.sevencolours.ro şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către www.sevencolours.ro şi de partenerii săi agreaţi.
După completarea formularului de înregistrare, Utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în intregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.sevencolours.ro condiţionate de logare, precum şi de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul sau. În cazul accesării neautorizate a contului de catre terţe persoane, www.sevencolours.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.
La solicitarea explicită a Utilizatorului adresată la office(at)sevencolours.ro , website-ul www.sevencolours.ro se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Website-ul www.sevencolours.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a Utilizatorilor şi să nu o dezvaluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.
Website-ul www.sevencolours.ro nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
Website-ul www.sevencolours.ro nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care Utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile Seven Colours .
Website-ul www.sevencolours.ro foloseşte "cookies" pentru a identifica Utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale Utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Seven Colours are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării paginii www.sevencolours.ro şi/sau completării formularelor disponibile pe website-ul www.sevencolours.ro .
Orice persoană care accesează website-ul www.sevencolours.ro şi/sau care oferă date şi/sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe website-ul www.sevencolours.ro , îşi manifestă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru ca Seven Colours să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu această ocazie.
Datele cu caracter personal colectate de catre Seven Colours prin intermediul paginii www.sevencolours.ro vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziţionării de către Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui website, respectiv prestării în condiţii optime a serviciilor solicitate de către Utilizatorii Furnizorului. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea şi/sau completarea formularelor disponibile pe website-ul www.sevencolours.ro vor putea fi colectate şi prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. În situaţii exceptionale, conform prevederilor legale în vigoare, autorităţile pot solicita ca Furnizorul să dezvăluie anumite informaţii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor.
Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, la următoarea adresa: Bld. Republicii, nr.4, bl.N27, ap.31, Călăraşi, specificând totodată dreptul pe care doreşte să îl exercite asupra datelor sale.

seven colours footer